Materijali


Kvarc je materijal budućnosti. Kvarc koji je u našoj ponudi sastoji se od 93% prirodnog mlevenog kvarca, malog procenta školjki, kamenčića, staklića, peska i oko 7% poliesterskih smola koje vezuju predhodno navedene supstance. Veoma otporan materijal, na skoro sve vrste kiselina, veliku toplotu, kao i na sitnija grebanja, a samim tim je i veoma zahvalan za održavanje. Njegova obrada je veoma složena i slična svakoj obradi kamena što podrazumeva rad sa dijamantskim sečivima i alatima. Koristi se prevashodno za enterijere i to za :

  • Kuhinjske radne površine
  • Šankove
  • Stepeništa
  • Solbanke
  • Kupatilske radne površine
  • Podove
  • Zidove